Beata Szostak-Wilczyńska

Radca Prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego. Aktualnie naukowo opracowuje temat pracy doktorskiej „Kara umowna w zamówieniach publicznych”. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie nr 693/VIII/2012 z dnia 5 listopada 2012r. została wpisana na listę radców prawnych.

Tajniki Prawniczego rzemiosła posiadła współpracując z Kancelarią Radców Prawnych Kamiński i Piątkowska Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, pracując przy obsłudze prawnej zarówno jednostek sektora finansów publicznych (obsługa prawna m.in. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC w Warszawie, Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu), jak i podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Nadto znacznie wzbogaciła doświadczenie procesowe pracując w latach 2007-2013 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny na stanowisku asystenta sędziego.

Aktualnie wykonuje zawód w formie indywidualnej praktyki prowadzonej w Kancelarii Radcy Prawnego oraz współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Kamiński i Piątkowska Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie świadcząc usługi prawne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.

 

Specjalizacje:

- prawo cywilne materialne i procesowe,

- prawo gospodarcze,

- prawo zamówień publicznych,

- prawo medyczne,

- prawo budowlane

- windykacja należności.