- przygotowywanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych,

- czynności w sprawach dotyczących nieruchomości – zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, ochrona własności i posiadania, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych i obligacyjnych;

- czynności w sprawach wieczysto-księgowych;

- czynności z zakresu prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie;- doradztwo w zakresie ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników;

- doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;

- doradztwo w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji;

- windykacja należności