- doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w sprawie wydania decyzji administracyjnych dotyczących m.in. warunków zabudowy i pozwalania na budowę,

- reprezentacja w postępowaniach dotyczących samowoli budowlanej,

- przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z procesem budowlanym oraz nadzorowanie ich wykonywania,

- pomoc w rozwiązywaniu sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji budowalnej,

- reprezentacja podwykonawców w zakresie dochodzenia roszczeń od inwestorów,