- tworzenie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek;

- czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;

- kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych, spółek prawa cywilnego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym obsługa prawna procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych;

- reprezentacja wspólników i akcjonariuszy;

- sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych, w tym prowadzenie negocjacji związanych z zawieraniem tychże umów i zmianą ich warunków;

- pomoc prawna w zakresie postępowania upadłościowego;

- windykacja należności,