- kompleksowa obsługa prawna podmiotów świadczących usługi w ramach działalności leczniczej i rehabilitacyjnej, w tym. m.in. negocjowanie i analiza prawna kontraktów zawieranych z NFZ, pomoc prawna w zakresie roszczeń odszkodowawczych,

- czynności związane z reprezentacją osób fizycznych w stosunkach z podmiotami leczniczymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, w tym m.in. negocjowanie wysokości odszkodowań,

- dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z NFZ, w tym m.in. roszczeń o tzw. nadwykonania (tj. wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom w stanach nagłych ponad limitem wynikającym z umowy z NFZ),